Voor al je vragen over seks

Sense Noord-Holland & Flevoland

Sense Noord-Holland & Flevoland

Sense is het centrum voor seksuele gezondheid. Sense is een onderdeel van GGD'en in Noord-Holland en Flevoland.

Je kan, indien gewenst anoniem, terecht met vragen over geslachtsziekten (SOA/HIV) (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie en seksualiteit. Voor deze hulpverlening geldt een leeftijdsgrens tot 25 jaar.

Sense kan helpen door middel van gesprekken, eventueel lichamelijk en aanvullend onderzoek, behandeladviezen, recepten of een doorverwijzing naar een specialist. Net wat in jouw situatie nodig is.

Sense is met name bedoeld voor die situaties waarin contact met de huisarts niet mogelijk of gewenst is.

Soa/hiv

Onderzoek en behandeling: Bij de GGD kun je je anoniem laten testen op soa en hiv. De arts of verpleegkundige bespreekt met je welke onderzoeken en testen in jouw situatie verricht zullen worden. De meeste soa zijn vrij eenvoudig te behandelen als ze tijdig worden gesignaleerd. Indien nodig zal een behandeling gestart worden.

Per 1 januari 2012 is de regeling voor de soaklinieken aangepast. Vanuit de nieuwe regeling kan een aantal doelgroepen terecht bij de GGD voor - gratis en anonieme - aanvullende seksuele gezondheidszorg. Voor soa-zorg gaat het om de volgende personen:

  • groepen in de samenleving met een verhoogd risico op een soa (bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen, prostituees, mensen afkomstig uit landen waar veel soa voorkomt en mensen met veel wisselende sekspartners);
  • personen die in het kader van de bron- en contactopsporing gewaarschuwd zijn voor een soa;
  • personen met klachten die wijzen op een soa;
  • personen jonger dan 25 jaar.

Mensen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen terecht bij hun eigen huisarts.

Vragen en voorlichting: Eén van de taken van de GGD is de verspreiding van soa te bestrijden en te voorkomen. Bij de GGD kan iedereen met vragen over soa terecht. De GGD beschikt over uitgebreid voorlichtingsmateriaal over veilig vrijen en soa. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over soa aan bijvoorbeeld groepen jongeren of kan ondersteuning bieden bij het geven van die voorlichting.

Waarschuwen partner(s): Wanneer er een soa geconstateerd wordt, is het belangrijk dat verdere verspreiding voorkomen wordt. Het is van belang de partner(s) te waarschuwen bij wie de infectie opgelopen kan zijn of op wie de infectie overgedragen kan zijn. Op verzoek kan de GGD deze partnerwaarschuwing anoniem regelen.

Hepatitis B:

Mensen die behoren tot de zogeheten risicogroepen (mannen met homoseksuele contacten en mensen werkzaam in de prostitutie) kunnen bij de GGD een gratis vaccinatie tegen hepatitis B krijgen. De vaccinatie is onderdeel van een landelijke vaccinatiecampagne. Deze vaccinatie wordt indien gewenst gekoppeld aan een soaconsult.

Sense Locaties

Sense Noord-Holland/Flevoland

Locaties

Abortus spreekuur

Sense Noord-Holland/Flevoland

Abortus spreekuur