Voor al je vragen over seks

Regio Limburg - Nieuws

Regio Limburg - Nieuws

Regio Limburg >>

Persbericht

 

Sense- en soa-consult via webcam of smartphone

16 januari 2018

Limburgse jongeren met vragen over seksualiteit en soa’s hoeven voor een consult in veel gevallen niet meer de GGD te bezoeken. Ze kunnen ook via hun smartphone of webcam op gesprek komen. De GGD Zuid Limburg is op 15 januari gestart met een pilot online consulten. Met deze nieuwe dienst wil GGD Zuid Limburg beter aansluiten bij de behoeftes van jongeren.

Iedereen kan voor een soa-test bij de huisarts terecht. Jongeren onder de 25 jaar die een soa-test nodig hebben of een vraag hebben over seksualiteit, kunnen natuurlijk altijd het Sense soa-spreekuur bij de GGD bezoeken. Dit is gratis.

Wat moet je doen?

Bel voor een afspraak met het callcentrum. De doktersassistente overlegt met je of je vraag geschikt is om via een webconsult te bespreken. Als dat zo is, krijg je een mail met een link en instructies. Je logt in op de afgesproken tijd en komt terecht in de virtuele wachtkamer waar je al een vragenlijst kunt invullen. De verpleegkundige haalt je op en het consult start. Tijdens een webcamconsult hoef je nooit lichaamsdelen te laten zien. Alles wat tijdens dit consult verteld wordt blijft binnen de virtuele ruimte.

Wat is het voordeel van een webcamconsult?

Jongeren tot 25 jaar kunnen vanuit hun eigen omgeving een soa-test aanvragen of vragen over seksualiteit stellen aan de verpleegkundige seksuele gezondheid. Als dat nodig is, krijgen ze een soathuistest toegestuurd. Jongeren die een soa-test willen doen, willen graag anoniem blijven; op het online spreekuur lopen ze niet het risico bekenden tegen te komen in de wachtkamer.

Meer informatie over de pilot

Deze pilot loopt een half jaar. Ook GGD’en in andere regio’s doen hieraan mee. De pilot moet uitwijzen voor wie het online consult geschikt is, of jongeren tevreden zijn en of het inderdaad tijd bespaart. Ook onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Rutgers zijn hierbij betrokken. Op basis van dit onderzoek wordt besloten of en op welke manier het online spreekuur een vervolg krijgt. Het programma waarmee de webcamgesprekken worden gevoerd is ISO-gecertificeerd: de privacy van de cliënten is hiermee gewaarborgd. 

 

Limburg, 24 oktober 2013.

Start Centrum Seksueel Geweld (CSG) Limburg

Limburg heeft sinds kort een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dit centrum is een samenwerkingsverband van de beide GGD’en in Limburg, Politie, het Openbaar Ministerie en meerdere zorgpartners. De coördinatie is in handen van de GGD Zuid Limburg. Het Centrum Seksueel Geweld Limburg biedt integrale (medische, psychische en forensische) zorg aan alle slachtoffers van recent seksueel geweld. Ongeacht geslacht en leeftijd.

Het is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar voor slachtoffers en verwijzers via T 088 1191 888.

Slachtoffers

Veel mensen, ongeacht leeftijd en geslacht, worden slachtoffer van seksueel geweld. Volgens een landelijk rapport (Bakker et al., 2009) hebben 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit een verkrachting meegemaakt en hebben 4 op de 10 vrouwen in hun leven ooit een keer te maken gehad met seksueel geweld. Onderzoek in 2012, onder jongeren in Limburg, laat zien dat 47% van de 21- tot 24-jarige vrouwen en 26% van de mannen in deze leeftijdscategorie ooit gedwongen is tot seksuele handelingen. Van de 21- tot 24-jarige vrouwen heeft 1 op de 5 een verkrachting meegemaakt.

Schaamte en schuldgevoelens

Slachtoffers zoeken door schaamte en schuldgevoelens vaak geen of veel te laat hulp. Het hulpaanbod voor slachtoffers van recent seksueel geweld is bovendien versnipperd en slachtoffers weten daardoor vaak niet goed waar ze terecht kunnen (Hoing et al., 2003). De psychische, sociale en ook lichamelijke gevolgen van een verkrachting zijn groot, zeker als tijdige gerichte zorg uitblijft.

Laagdrempelig en multidisciplinair

Doel van het Centrum is slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk na het geweld laagdrempelig goede, gerichte zorg te bieden. Hiermee hoopt men de lange termijn gevolgen van seksueel geweld te voorkomen.

Wat biedt het Centrum Seksueel Geweld Limburg?

Het centrum biedt geïntegreerde medische, psychosociale en forensische zorg aan slachtoffers van recent seksueel geweld. Het slachtoffer krijgt hierdoor met zo min mogelijk hulpverleners te maken, wat de zorg minder belastend maakt. De zorg bestaat onder andere uit:

  • Preventie van besmetting met (seksueel) overdraagbare aandoeninge
  • Preventie van een ongewenste zwangerschap
  • Preventie en behandeling van andere lichamelijke gevolgen
  • Preventie en vroege behandeling van een PTTS (posttraumatische stress stoornis) of andere psychische gevolgen
  • Preventie van sociaal-maatschappelijke gevolgen van seksueel geweld
  • Forensische zorg (sporenonderzoek)

Voor wie is het centrum bedoeld?

Het centrum biedt zorg aan alle slachtoffers van recent seksueel geweld, met name verkrachting en aanranding, ongeacht leeftijd en geslacht. Ook slachtoffers die langer geleden te maken hebben gehad met seksueel geweld en nog geen hulp hebben, kunnen contact opnemen met het centrum. Afhankelijk van hun hulpvraag zal met hen naar gepaste zorg worden gezocht. Ook als het slachtoffer geen politie betrokkenheid wil, kan zij/hij terecht bij het CSG.

Meer informatie is ook te vinden op www.ggdz.nl en www.ggdlimburgnoord.nl

GGD Makes Sense

Sense Limburg

GGD Makes Sense

Wat hebben we je te bieden

Sense Limburg

Wat hebben we te bieden?

Jongerenspreekuur

Sense Limburg

Jongerenspreekuur

Voorlichting

Sense Limburg

Voorlichting

Locaties Zuid-Limburg

Sense Limburg

Locaties

Locaties Limburg-Noord

Sense Limburg

Locaties

Inloopspreekuur voor mannen die seks hebben met mannen

Sense Limburg

Inloopspreekuur

Nieuws

Sense Limburg

Nieuws