Voor al je vragen over seks

Sense Online Hulp: Wat kun je verwachten?

Sense Online Hulp: Wat kun je verwachten?

Wij bieden je online hulp die bestaat uit een gedegen advies en training door een hulpverlener. Onze hulpverlening is vertrouwelijk en op maat. De Online Hulp bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder worden die onderdelen nader besproken. Let op: niet alle hulpvragen zijn geschikt voor online hulp. 

 

De Online Hulp van Sense.info bestaat uit 4 fasen:

Fase 1: Intakefase

De eerste stap is het invullen van de intake vragenlijst. Op basis van je antwoorden bekijkt de coördinator of online hulp in jouw situatie geschikt is. Zo nee, dan hoor je dat via de e-mail en word je verwezen naar andere hulp. Zo ja, dan ontvang je binnen 3 werkdagen een activatielink. Met deze link maak je een account aan. Het kan zijn dat de activatie-link in je spambox terecht komt. Check deze dus! Heb je een account aangemaakt, dan kun je starten. Je hulpverlener neemt het initiatief om je te verwelkomen en stuurt jou een eerste e-mail.

Je maakt kennis met je hulpverlener. Je bespreekt met hem of haar welke problemen je ervaart, op welke momenten en welke doelen je graag wilt bereiken. Deze fase bestaat uit ongeveer 2 gesprekken (e-mailcontacten). 

Fase 2 : Advies gespreksfase

De hulpverlener geeft informatie over het probleem, over factoren die het mogelijk instandhouden, eventuele belemmeringen bij seks en het verloop van het traject. Het traject duurt meestal niet langer dan 3 à 4 maanden. Je wordt gevraagd of je akkoord gaat met het voorgestelde traject en de doorlooptijd. Deze fase bestaat ook uit 2 gesprekken (e-mailcontacten). 

Fase 3: Het traject

Aan de hand van oefeningen ga je aan de slag. Je oefent in je eigen vertrouwde omgeving, alleen of samen met je partner. Wij verwachten van je dat je je best doet serieus aan de slag te gaan met de adviezen en oefeningen die je van de hulpverlener krijgt. Jouw inzet is belangrijk voor het slagen van het online-hulptraject. Je ervaringen bespreek je met je hulpverlener. Je hulpverlener geeft je feedback, informatie, tips en leefstijl- of communicatie-adviezen. Je houdt mogelijk een dagboek bij. Deze fase bestaat uit maximaal 8 à 10 gesprekken (e-mailcontacten).

Let op: het is niet zo dat je hulpverlener jouw probleem of problemen kan oplossen, maar door samen naar je situatie te kijken, vind je meestal – onder zijn of haar regie – je eigen oplossingen. Je bepaalt over het algemeen zelf welke problemen je wel en niet wilt inbrengen, wat niet wil zeggen dat je hulpverlener nooit eens zelf iets zal aankaarten. Hij of zij wijst je misschien op gedachten of ideeën die jou belemmeren. Of stimuleert je om zaken anders te bekijken of aan te pakken, of om pijnlijke onderwerpen bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld je partner. Het oplossen van jouw hulpvraag is daarbij leidend.

Fase 4: Evaluatiefase

Je evalueert samen met je hulpverlener of je doelen zijn behaald. Dit doe je in een afsluitend gesprek (e-mailcontact). Daarnaast word je gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Er wordt gekeken naar de veranderingen ten opzichte van de intake. Verder willen we weten hoe je het traject hebt ervaren. De meeste jongeren hebben niet meer dan 3 à 4 minuten nodig om het formulier in te vullen. 

Vertrouwelijke en gratis hulp

De hulp die je krijgt is vertrouwelijk en gratis. Dit betekent dat de hulp verleend wordt volgens de toepasselijke wettelijke normen op dit punt. Je krijgt hulp zonder je bekend te maken. Ook bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens je kwijt wilt. Gratis hulp betekent niet dat het vrijblijvend is. We verwachten van je dat je regelmatig contact hebt met je hulpverlener, dat je voldoende informatie geeft voor een goede hulpverlening en dat je de tijd neemt voor de (schrijf-)opdrachten en oefeningen. 

Beëindiging hulp

Voor zowel jou als Online Hulp bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen als blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet (medisch) verantwoord is om de hulp voort te zetten. Online Hulp behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met jou op te zeggen als van jou gedurende het hulpverleningstraject een bepaalde periode niets wordt vernomen. Verder kan Online Hulp de overeenkomst ontbinden indien jij ernstig tekortschiet in de nakoming van jouw verplichtingen uit de overeenkomst.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen jou en Online Hulp van Sense.info is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy en cookies

Meer weten over ons privacy-beleid, cookies, de wederzijdse rechten en plichten en/of onze klachtenprocedure?