Voor al je vragen over seks

Klachtenregeling Sense Online Hulp

Klachtenregeling Sense Online Hulp

De hulpverleners van Onlinehulp.Sense.info willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent met de hulpverlening. Wij vinden het daarom belangrijk dat je je klacht met ons deelt. Dit is niet alleen van belang voor je eigen tevredenheid. Het helpt ons ook om jou en anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Hulpverlener

Het heeft de voorkeur dat je je klacht eerst bespreekt met je eigen hulpverlener. Hulpverleners vinden het prettig als je opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt en wie weet kan samen een oplossing worden gevonden. Wanneer zo’n (online) gesprek niet het gewenste resultaat geeft of wanneer je (vooraf al) het gevoel hebt dat het niet mogelijk is, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de GGD van je hulpverlener. Stuur een mail naar onlinehulp@sense.info voor  de contactgegevens van de klachtenfunctionaris GGD.

Klachtenfunctionaris GGD

De klachtenfunctionaris van de GGD van je hulpverlener kan je helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van je klacht. Hij/zij bemiddelt, adviseert, is onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht. Door bemiddeling kan gezocht worden naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. De klachtenfunctionaris hoort graag van je wat je wilt bereiken, zodat hij/zij daarmee rekening kan houden bij de  behandeling van je klacht. In overleg met jou vraagt de klachtenfunctionaris aan de betreffende hulpverlener een reactie op jouw klacht. Dit wordt met jou via de e-mail of telefonisch besproken.

Schriftelijke klacht

Je kunt natuurlijk ook een brief schrijven met jouw klacht. Stuur een mail naar onlinehulp@sense.info voor  de adresgegevens van de klachtenfunctionaris GGD. Je naam, adres en de datum waarop je schrijft zijn belangrijk om te weten. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten over de klacht. Wanneer gebeurde het, over welke hulpverlener gaat het en wat is er precies aan de hand?

Binnen 5 werkdagen neemt de klachtenfunctionaris GGD (telefonisch) contact met je op over jouw klacht. Als de klacht is opgelost, krijgt je hiervan via de e-mail een bericht. De klachtenfunctionaris kan jouw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie, als je dit wilt. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Stuur een mail naar onlinehulp@sense.info en vraag om de contactgegevens van de klachtencommissie.